1. Cuộc thi "Giới thiệu sách bằng Tiếng Anh" (xem chi tiết)

- Thời gian nhận bài: Từ ngày ban hành kế hoạch đến ngày 30/6/2022.

- Nơi nhận bài dự thi và liên hệ hỗ trợ tìm kiếm sách dự thi:

       Cô Nguyễn Thị Bích Châu:

  • Tầng 3 – Tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Điện thoại: 0914-311176

2. Sinh hoạt chuyên đề Tiếng Anh (Xem chi tiết)

- Thời gian nhận bài thuyết trình:

+ Đợt 1: Từ ngày 01/03/2022 đến hết ngày 15/03/2022

+ Đợt 2: Từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 10/04/2022

- Nơi nhận bài thuyết trình: Cô Nguyễn Thị Bích Châu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)