Thư viện Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức chương trình trực tuyến năng cao kiến thức và kỹ năng như sau:

1. Thời gian: Ngày 29/10/2021, bắt đầu lúc 9 giờ.

2. Nội dung:

  • Chủ đề: "Password – Những điều chúng ta cần biết"
  • Một số điều cần nhận biết về đặt mật khẩu, và một số lưu ý khi sử dụng các chương trình trực tuyến.

3. Diễn giả: ThS. Trương Hoài Phan, Phó Trưởng Khoa Hệ thống Thông tin, Đại học Kinh tế Luật, ĐHQG-HCM.

4. Đăng ký: Liên hệ cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để nhận link truy cập.