Thư viện xin giới thiệu đến bạn đọc danh mục toàn văn các tài liệu gồm sách điện tử, tạp chí trong các CSDL điện tử của TVTT- Đại học Quốc gia HCM.

Để xem toàn văn, bạn đọc của Trường sử dụng tài khoản do Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM cấp, nếu chưa có tài khoản vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hỗ trợ đăng ký.

Địa chỉ khai thác các CSDL điện tử:  https://lib.agu.edu.vn/co-so-du-lieu

  1. CSDL Harvard Business (ebooks)
  2. CSDL IEEE (ebooks, Journal)
  3. CSDL IG Publishing (ebooks)
  4. CSDL Ovid (Journals)
  5. CSDL Oxford Scholarship Online (ebooks)
  6. CSDL ScienceDirect (ebooks, Journals)
  7. CSDL SpringerNature (Journals)
  8. CSDL Proquest (ebooks and Journal)
  9. CSDL Springerlink (ebooks)