Nhằm triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Programs at the American Hangout – Nâng cao hiệu quả hoạt động Điểm hẹn Hoa Kỳ” do Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ, Trường Đại học An Giang lập kế hoạch tổ chức Sinh hoạt chuyên đề Tiếng Anh cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Tăng cường kỹ năng tiếng Anh và giao tiếp cho học viên, sinh viên và học sinh Trường Đại học An Giang để tăng khả năng cạnh tranh nghề nghiệp và cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Học viên, sinh viên và học sinh Trường Đại học An Giang.

III. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Địa điểm

  • Điểm hẹn Hoa Kỳ, Tầng 3 tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

2. Thời gian

  • Từ ngày 01/03- 31/05/2022.

IV. NỘI DUNG

1. Tổ chức hướng dẫn các kỹ năng trình bày một bài thuyết trình (presentation skills) như: Lựa chọn chủ đề, sử dụng ngôn ngữ, sử dụng Powerpoint và cách tổ chức hiệu quả các hoạt động để tạo sự tương tác với người nghe.

  • Thời gian tổ chức dự kiến: 2h30 chủ Nhật ngày 6/03/2022

2. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tiếng Anh hằng tuần (Dự kiến trong vòng 10 tuần từ ngày 21/3/2022 đến 31/05/2022).

- Mỗi tuần sẽ tổ chức 2 buổi sinh hoạt (Từ 9h-10h sáng thứ Ba và thứ Năm).  Mỗi buối sinh hoạt gồm 01 bài thuyết trình về các phương pháp, kinh nghiệm học tiếng Anh hoặc tìm hiểu về văn hóa xã hội Hoa Kỳ, và một số hoạt động tương tác (trò chơi, câu đố) liên quan đến chủ đề được trình bày. Mỗi buổi sinh hoạt dự kiến gồm 30 người tham dự trực tiếp tùy theo tình hình cho phép.

- Tất cả các học viên, sinh viên và học sinh Trường ĐHAG đều có thể gửi bài thuyết trình (bài thuyết trình có thể làm theo cặp).

+ Mỗi bạn sẽ gửi 01 Powerpoint (gồm nội dung chủ đề và 02 hoạt động tương tác với người nghe như trò chơi, câu đố) và Bản thu hình tóm tắt nội dung trình bày trong vòng 05 phút (Tất cả đều bằng tiếng Anh). Mỗi chủ đề sẽ được trình bày trong vòng 30-45 phút. Các bài được chọn cần chỉnh sửa theo quy định của Ban Tổ chức và được sắp xếp thời gian trình bày phù hợp. Mỗi bạn có thể gửi nhiều bài thuyết trình nhưng chỉ được chọn 01 bài thuyết trình hay nhất để trình bày.

+ Tiêu chí chọn bày thuyết trình: Nội dung phù hợp, mới lạ liên quan đến văn hóa xã hội Hoa Kỳ (có thể tham khảo tài liệu tại Điểm hẹn Hoa Kỳ) hoặc kinh nghiệm và kỹ năng học tiếng Anh; Kỹ năng thuyết trình; Năng lực sử dụng tiếng Anh; Hiệu quả tổ chức các hoạt động tương tác; Ưu tiên cho các bài thuyết trình gửi sớm và các bài chỉnh sửa đúng quy định của Ban Tổ chức.

3. Quyền lợi và trách nhiệm

  • Đối với Ban Tổ chức

Ban tổ chức có trách nhiệm lựa chọn các bài thuyết trình theo tiêu chí đã thông tin, sắp xếp lịch thuyết trình, chuẩn bị các phương tiện hỗ trợ và các phần quà lưu niệm cho các trò chơi tương tác; Đảm bảo các quyền lợi cho người thuyết trình và người tham dư. Ban tổ chức có quyền từ chối các bài thuyết trình không đáp ứng tiêu chí, không chỉnh sửa theo yêu cầu và vi phạm các quy định về Quyền tác giả.

  • Đối với người thuyết trình

- Quyền lợi:

+ Được cấp giấy chứng nhận của Trường Đại học An Giang phối hợp với tổng lãnh sự Quán Hoa Kỳ về việc tham gia các hoạt động.

+ Có nhiều cơ hội để rèn luyện kỹ năng tiếng Anh và các kỹ năng giao tiếp khác cần thiết cho nghề nghiệp tương lai.

+ Được hỗ trợ 20 Đô la Mỹ (456.600 đồng)/bài thuyết trình để chuẩn bị nội dung bài thuyết trình.

+ Được tính điểm rèn luyện cho các hoạt động tại Thư viện (4 điểm/ người tham gia thuyết trình).

- Trách nhiệm:

+ Bài gửi thuyết trình phải là bài mới chưa sử dụng ở các hoạt động sinh hoạt tiếng Anh nào.

+ Tuân thủ theo các quy định về Quyền tác giả trong việc sử dụng tài liệu tham khảo cho bài thuyết trình.

+ Nếu được chọn trình bày, người viết phải sửa bài theo quy định của Ban tổ chức và trình bày theo lịch đã đăng ký (cần báo trước với Ban Tổ chức ít nhất 03 ngày nếu có dự định thay đổi lịch thuyết trình).

  • Đối với người tham dự

- Quyền lợi: Có nhiều cơ hội để rèn luyện kỹ năng tiếng Anh và các kỹ năng giao tiếp khác cần thiết cho nghề nghiệp tương lai và các phần quà lưu niệm từ Ban tổ chức; Được cộng điểm rèn luyện cho các hoạt động tại Thư viện (1 điểm/lần tham dự).

- Trách nhiệm: Tham dự theo lịch đăng ký (cần báo trước với Ban Tổ chức ít nhất 01 ngày nếu không thể tham gia).

4. Thời gian nhận bài thuyết trình:

- Đợt 1: Từ ngày 01/03/2022 đến hết ngày 15/03/2022

- Đợt 2: Từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 10/04/2022

5. Nơi nhận bài thuyết trình: Cô Nguyễn Thị Bích Châu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chi tiết Kế hoạch