Thư viện Trường Đại học An Giang thông báo chương trình giao lưu với chủ đề “Làm thế nào để an toàn khi online” do Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. HCM tài trợ như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

  • Trang bị các kỹ năng và giải pháp online an toàn như: nhận biết các rủi ro khi online, cách thức ngăn chặn và xử lý những sự cố khi online.
  • Cung cấp các kiến thức về công nghệ thông tin góp phần giúp bạn đọc nâng cao chất lượng trong học tập và nghiên cứu.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Đối tượng tham dự: Viên chức, giảng viên và người học Trường Đại học An Giang.

2. Địa điểm

  • Tầng 3, Tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.
  • Liên hệ: Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để đăng ký tham dự chương trình.

3. Thời gian: 10 giờ - 11 giờ 30 ngày 27/04/2022.

4. Nội dung

  • Trình bày về các rủi ro khi lướt web, làm thế nào nhận biết những cái bẫy online và cách xử lý.
  • Diễn giả:  Ông Trần Quang Hòa và Bà Nguyễn Ngọc Trâm, nhân viên Lãnh sự Quán Hoa Kỳ.

Chi tiết Kế hoạch