Nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên và học viên có thêm thời gian đầu tư sáng tác, nâng cao chất lượng bài dự thi,

Ban Tổ chức Cuộc thi “Giới thiệu sách bằng tiếng Anh” thông báo gia hạn thêm thời gian nhận bài dự thi, cụ thể như sau:

  • Gia hạn thời gian nhận bài dự thi: Đến hết ngày 30/06/2022.
  • Thời gian tổng kết trao giải dự kiến: Tháng 08/2022.
  • Bài dự thi gửi qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (một tác giả có thể gửi nhiều bài dự thi).

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo tác giả để Cuộc thi “Giới thiệu sách bằng tiếng Anh” thành công tốt đẹp./.