Thư viện thông báo cùng quý bạn đọc chương trình Kỹ năng viết luận văn và trích dẫn tài liệu (Thesis Writing and Citation Skills) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

Cung cấp cho bạn đọc các kỹ năng viết luận văn và trích dẫn tài liệu để nâng cao tính khoa học trong các công trình nghiên cứu.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng tham dự: Công chức, viên chức, giảng viên và người học Trường Đại học An Giang.

2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến trên Zoom

  • Liên hệ: Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để nhận đường link đăng ký tham gia chương trình.
  • Hoặc đăng ký trực tiếp tại địa chỉ: https://forms.gle/VkLC4T3GMgYyXnAy6 

3. Thời gian:

  • Thesis writing (Kỹ năng viết luận văn): Ngày 21/06/2022, từ 9 giờ 30 – 11 giờ 30.
  • Citation skills (Kỹ năng trích dẫn tài liệu): Ngày 28/06/2022, từ 9 giờ 30 – 11 giờ 30.

4. Diễn giả: Micheal Alpaugh – English Language Fellow.

5. Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh.

Chi tiết kế hoạch