Từ ngày 01/7/2022, Thư viện tạm ngưng phục vụ thông tầm cho đến khi có thông báo mới.

Thư viện phục vụ theo giờ hành chính (Từ thứ Hai đến thứ Sáu), thời gian phục vụ cụ thể như sau: 

  • Sáng: 7h15 - 11h;
  • Chiều: 13h15 - 17h.

Công chức, viên chức, sinh viên và học viên cần tìm hiểu thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Thư viện qua điện thoại (0296) 625.6565 – ext 1604 hoặc địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it../.