Thư viện Trường Đại học An Giang thông báo đến các bạn đọc (danh sách đính kèm) được ghi nhận là Bạn đọc thân thiết của Thư viện kể từ ngày 15/10/2022 – 15/10/2023.

Quyền lợi của Bạn đọc thân thiết:

- Được tăng số lượng và thời hạn mượn tài liệu:

  • Số lượng tài liệu được mượn:  15 tài liệu;
  • Thời hạn: 21 ngày;
  • Gia hạn: 7 ngày.

- Không bị khóa tài khoản khi trả tài liệu trễ hạn lần 1, lần 2.

- Được cộng điểm rèn luyện 2 điểm/học kỳ đối với bạn đọc là sinh viên (trừ các

trường hợp sinh viên tình nguyện được ghi nhận Bạn đọc thân thiết).

Chi tiết vui lòng liên hệ:

  • Cô Trương Ngọc Mai Anh-Tổ Dịch vụ 
  • Điện thoại: 0989.725214.

Trân trọng kính chào

Thông báo (Xem chi tiết)