Thư viện Trường Đại học An Giang thông báo đến bạn đọc buổi báo cáo chuyên đề “Kỹ năng thông tin cơ bản” cho sinh viên khóa mới (DH23) như sau:

1. Mục đích, ý nghĩa

Giúp sinh viên biết cách khai thác các nguồn tài liệu in, nguồn tài liệu điện tử và sử dụng hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ của Thư viện.

2. Đối tượng tham gia: Sinh viên khóa mới (DH23) và sinh viên khóa cũ chưa tham gia lớp học kỹ năng thông tin cơ bản.

3. Thời gian và địa điểm:

  • Thời gian tổ chức: Từ ngày 7/11/2022 đến ngày 30/11/2022.
  • Địa điểm học: Tầng 3, Tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

4. Hình thức tổ chức

  • Học trực tiếp tại Thư viện, dự kiến tổ chức 20 buổi (khoảng 2.400 sinh viên)
  • Liên hệ đăng ký: Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., điện thoại (zalo): 0949 770 229.

- Sinh viên có thể đăng ký theo lớp: Ban cán sự lập danh sách gồm (MSSV, họ tên, lớp, email, điện thoại) và đăng ký thời gian tham gia lớp học.

- Đăng ký cá nhân: Thư viện sẽ thông báo lịch học sau.

  • Lưu ý: Sinh viên sẽ được cung cấp tài khoản sử dụng thư viện sau khi hoàn thành lớp học.

5. Nội dung

  • Hướng dẫn khai thác nguồn tài liệu in (sách theo chương trình đào tạo, sách tham khảo, các tạp chí chuyên ngành): sử dụng công cụ tra cứu mục lục trực tuyến (WebPAC), hướng dẫn cách tìm kiếm nguồn tài liệu được bố trí trong kho.
  • Hướng dẫn khai thác các nguồn tài liệu điện tử (giáo trình - tài liệu giảng dạy, bài giảng, đề cương chi tiết, tạp chí khoa học, nghiên cứu khoa học).
  • Hướng dẫn khai thác các dịch vụ hỗ trợ (truy cập từ xa các nguồn tài liệu điện tử, hỗ trợ tìm kiếm tài liệu nghiên cứu và học tập, giao nhận tài liệu tận nơi, hỗ trợ và tư vấn thông tin trực tuyến).