Thư viện xin thông báo thời gian mở cửa phục vụ từ ngày 1/12/2022 - 30/6/2023

Mở cửa phục vụ từ thứ 2 - thứ 6:

+ Tầng 3: Từ 7 giờ 15 - 20 giờ 15

+ Tầng 4: Phục vụ giờ hành chính