Thư viện Trường Đại học An Giang thông báo mở cửa phục từ ngày 30/01/2023 cụ thể như sau:

Từ thứ Hai đến thứ Sáu:

  • Tầng 3: Từ 7 giờ 15 phút – 20 giờ 15 phút;
  • Tầng 4: theo giờ hành chính.

Thứ Bảy:

  • Tầng 3: Từ 8 giờ – 15 giờ 30 phút.

Viên chức, người lao động, sinh viên và học viên cần tìm hiểu thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Thư viện qua điện thoại (0296) 625.6565 – ext 1604 hoặc địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it../.