Thư viện thông báo tổ chức buổi sinh hoạt sinh viên tình nguyện (đợt 2) năm học 2022-2023, dành cho các bạn sinh viên tình nguyện chưa tham gia sinh hoạt đợt 1.

  • Địa điểm: Tầng 3, Thư viện.
  • Thời gian: sinh viên chọn tham gia 1 buổi duy nhất theo đường link đăng ký bên dưới.

* Link đăng ký: https://forms.gle/Msok6tbKm2twHAK89