Văn bản & Thủ tục

Tiêu đề Mô tả Ngày đăng Dung lượng Tải về
Bảng thống kê số liệu của hệ thống thư viện

Bảng thống kê số liệu hệ thống thư viện (01/7 - 31/12/2020).

Thứ tư, 31 Tháng 3 2021 37505.56Kb Bảng thống kê số liệu của hệ thống thư viện
Bảng thống kê số liệu của hệ thống thư viện năm 2022

Bảng thống kê số liệu của hệ thống thư viện năm 2022

Thứ hai, 19 Tháng 6 2023 4836.76Kb Bảng thống kê số liệu của hệ thống thư viện năm 2022
Báo cáo 6 tháng cuối năm 2020

Số liệu thống kê từ tháng 7- tháng 12/2020

Thứ ba, 02 Tháng 2 2021 3913.88Kb Báo cáo 6 tháng cuối năm 2020
Báo cáo 6 tháng cuối năm 2021

Báo cáo 6 tháng cuối năm 2021 (từ tháng 1/7/2021 - 31/12/2021 bao gồm bảng thống kê số liệu hệ thống thư viện, số lượng ID truy cập được cấp cho các thư viện, số lươt truy cập các CSDL

Thứ năm, 21 Tháng 4 2022 5058.06Kb Báo cáo 6 tháng cuối năm 2021
Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 (từ tháng 1/1/2021 - 30/6/2021 bao gồm bảng thống kê số liệu hệ thống thư viện, số lượng ID truy cập được cấp cho các thư viện, số lươt truy cập các CSDL

Thứ hai, 16 Tháng 8 2021 282.68Kb Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo số lượng ID truy cập được cấp cho các thư viện 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo số lượng ID truy được cấp cho các thư viện 6 tháng cuối năm 2020 (1/7/2020 - 31/12/2020)

Chủ nhật, 15 Tháng 8 2021 4649.09Kb Báo cáo số lượng ID truy cập được cấp cho các thư viện 6 tháng cuối năm 2020
Số liệu truy cập cơ sở dữ liệu 2022

Số liệu truy cập cơ sở dữ liệu 2022

Thứ hai, 19 Tháng 6 2023 325.41Kb Số liệu truy cập cơ sở dữ liệu 2022
Số liệu truy cập CSDL 6 tháng cuối năm 2020

Số liệu truy cập CSDL 6 tháng cuối năm 2020 (1/7/2020 - 31/12/2020)

Chủ nhật, 15 Tháng 8 2021 4349.18Kb Số liệu truy cập CSDL 6 tháng cuối năm 2020
Số lượng ID truy cập CSDL 2022

Số lượng ID truy cập CSDL 2022

Thứ hai, 19 Tháng 6 2023 192.81Kb Số lượng ID truy cập CSDL 2022