Nhằm giúp cho nguồn tài liệu của Thư viện được phong phú và đáp ứng đúng nhu cầu của bạn đọc, Thư viện rất mong nhận được thông tin đăng ký bổ sung tài liệu từ quý bạn đọc. Ngoài danh mục tài liệu mà Thư viện đã gửi về Khoa/Bộ môn theo định kỳ, bạn đọc có thể yêu cầu bổ sung những tài liệu như sách, báo, tạp chí, CD, băng đĩa hình, băng âm thanh, bản đồ, hình ảnh, các loại tài liệu điện tử; . . . mà bạn đọc thấy có ích cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại trường.

Sau khi nhận được yêu cầu bổ sung từ bạn đọc, chúng tôi sẽ tổng hợp lại danh mục (đối với tài liệu đã có ở Thư viện, chúng tôi sẽ không bổ sung thêm), điều chỉnh số lượng cho phù hợp với chính sách bổ sung và ngân sách của trường và tiến hành bổ sung ngay. Tài liệu sau khi được bổ sung và xử lý nghiệp vụ, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web của Thư viện và thông báo cho bạn đọc đã yêu cầu biết để có thể đến tham khảo.

Để có thể phản hồi cho bạn đọc thông tin về tài liệu được yêu cầu (tài liệu được bổ sung và không được bổ sung), bạn vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau và nhấn nút "Yêu cầu"

Rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn để nguồn tài liệu của Thư viện ngày càng phong phú hơn.

Lưu ý: Bạn đọc vui lòng đăng nhập bằng tài khoản email Trường.